Ανταλλακτικό Φίλτρο για Crystal Water Filter Max

Ανταλλακτικό Φίλτρο για Crystal Water Filter Max

(Προτεινόμενη αλλαγή κάθε 1 έτος ή 4000 λίτρα νερού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή))

39,90